Participating Artists: Bihar Museum Biennale

The List of Participating artists for Bihar Museum Biennale are:

 1. Ajay Karmacharya
 2. Ajit Sah
 3. Andeng Angdembay
 4. Anmol Ratna Tuladhar
 5. Asha Dangol
 6. Balaram Nhisutu
 7. Batsa Gopal Baidhya
 8. Bhairaj Maharjan
 9. Bikash Maharjan
 10. Binod Kapali
 11. Devendra Sinkhwal
 12.  Dharmaraj Shakya
 13. Dilli Raj Shakya
 14. Dipendra Bir Shakya
 15. Dipendra Shakya
 16. Erina Tamrakar
 17. Govinda Dangol
 18.  Hari Khadka
 19. Indra Shrestha
 20. Ishan Pariyar
 21. Jasmine Rajbhandari
 22. Jeevan Rajopadhyay
 23. Kiran Manandhar
 24. Kishor Nakarmi
 25. Krishna Gopal Shrestha
 26. Kristina Dangol
 27. Lok Chitrakar
 28. Madan Chitrakar
 29. Mrigendra Karmacharya
 30. Mubin Shakya
 31. Mukesh Shrestha
 32. Mukti Singh Thapa
 33. Nabin Shakya
 34. Narendra Malla
 35. Naresh Sundar Sainju
 36. Prithvi Shrestha
 37. Puran Hyoju
 38. Rabi Shrestha
 39. Rabindra Shakya
 40. Ragini Upadhyaya
 41. Rajan Pant
 42. Rajani Sinkhwal
 43. Rajesh Maharjan
 44. Rakesh Bada
 45. Rakesh Chandra Shrestha
 46. Ram Prakash Shrestha
 47. Rashmi Manandhar
 48. Reeta Manandhar
 49. Sagar Manandhar
 50. Samjhana Rajbhandari
 51. Sangee Shrestha
 52. Saurganga Darshandhari
 53. SC Suman
 54. Seema Shah
 55. Shankar Kumar Joshi
 56. Shankar Shrestha
 57. Sundar Sinkhwal
 58. Suraj Shakya
 59. Surendra Man and Priya Shakya
 60. Suresh Kumar Dyola
 61. Sushila Singh
 62. Sushma Shakya
 63. Ujay Bajracharya
 64. Uma Shankar Shah
 65. Tarik Nanda Bajracharya (Ritesh)
 66. Sonam Tamang